Kalite politikamız

Ağız Diş Sağlığı alanında hizmet veren Merkezimiz;

·     Özgüvene sahip, çalışkan, eğitimli ve kendini geliştiren, deneyimli personel kadrosuyla çalışacağını,

·     Hasta memnuniyetini ön planda tutarken hizmet kalitesini sürekli geliştireceğini,

·     Hizmet aldığı tedarikçiler ile iyi ilişkiler içerisinde çalışacağını,

·     Verdiği hizmeti zamanında, sistemli, planlı, en az hata ile yürüteceğini,

·     Tüm faaliyetleri kapsamında, geri dönüştürülebilir atıklarını değerlendirmeyi, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmayı, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemeyi, canlı hayatı olumsuz etkilememeyi, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almayı

·     Çalışanlarını, hasta ve yakınlarını oluşabilecek kaza ve tehlikelerden koruyan, güvenli bir ortam sağlamayı

·     Çalışanların ve hastaların sağlıklarının korunması için gereken her türlü önlemi almayı,

·     Kalite, İSG Çevre Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamayı

·     Faaliyetleri dolayısıyla sorumlusu olduğu yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymayı taahhüt eder.